De publicaties van Archives du Travail zijn direct te downloaden in pdf formaat

De autobiografie « Contribution à l’histoire wallonne. Un militant témoigne », geschreven door Marcel Baiwir, een bekende persoonlijkheid in het milieu van de politiek en de vakbonden in de regio Luik, leidt de lezer door verschillende gebeurtenissen, die kenmerkend waren voor de 20ste eeuw en waarbij de auteur direct of indirect betrokken was. Zo vindt de lezer Marcel Baiwir in de Spaanse burgeroorlog, in het verzet tegen de bezetting door de nazi’s en in alle grote vakbondsconflicten van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het boek is uitgangspunt voor gedachten over de toestand van de wereld, over het engagement van de vakbonden en vooral een appèl voor meer humaniteit.

download

In de jaren vóór 1940, heeft de vakbondsleider Joseph Bondas, de auteur van de tweede autobiografie, zich tot ver over de grenzen van Luik heen een naam gemaakt. « De Seraing à Londres par le chemin des écoliers », een bundel van teksten die Joseph Bondas heeft geschreven, geeft de lezer inzicht in de situatie van de socialistische vakbondsbeweging tijdens de eerste jaren van de Nazi-bezetting en stellen hem in staat de lange reis te vervolgen die de auteur dwars door Europa en 1942 aan de zijde van de Belgische regering in ballingschap in London bracht. Het reisbericht van Joseph Bondas is niet alleen van waarde vanwege zijn bijdrage aan de (vakbonds)geschiedenis, het getuigt ook van de grote menselijkheid van de auteur.

download

De bestandsopname van het archieffonds « Congrés de la FGTB de 1945 à 1972 » die Hervé Cerfontaine in het kader van zijn stage heeft gemaakt, vereenvoudigt de toegang tot de documenten die in het kader van het FGTB congres werden gepubliceerd.

download

 


© & ® nicework 2004 - FAR www.nicework.be - Francais - Deutsch