Als scheidend en verbindend element is de grens een bijzonder essentieel kenmerk van de huidige Euregio. Uitgaand van deze toestand willen de partners van het project GrenzGeschichte de historische ontwikkeling van het „Drielandenland“ verzamelen, verwerken en voor iedereen toegankelijk maken. Inhoudelijk gaat het daarbij in eerste instantie om het tonen van het dagelijks leven en de alledaagse ervaringen van de grensbevolking. Het doel van deze activiteiten is geenszins gericht op het verleden. De bewustmaking van de afzonderlijke en gezamenlijke alledaagse geschiedenis schept integendeel nieuwe identificatiemogelijkheden, die de concentratie op een toekomstige Euregio als woon- en werkruimte ondersteunen. De projectpartners zullen zich in eerste instantie richten op de ontwikkelingen, kenteringen en verschuivingen uit de 19e en 20e eeuw die het samenleven - en soms ook de confrontatie - in de grensregio hebben bepaald. Door een groot aantal scholingsgerichte maatregelen, waarin de verschillende partners hun deskundigheid zullen inbrengen, moet deze geschiedenis waarneembaar en voelbaar worden gemaakt. Hiertoe behoren onder andere de publicatie van populair-wetenschappelijke onderzoeken, de inrichting en uitvoering van exposities, de ontwikkeling van excursies, de opbouw van een internet-site en de vervaardiging resp. verdere ontwikkeling van onderwijsmateriaal.
 


© & ® nicework 2004 - FAR www.nicework.be - Francais - Deutsch